43-450 Ustroń
Słoneczna 11
saturn.eko@wp.pl
+48 694 487 753

SUPERFOSFAT PROSTY

NAWÓZ WE mineralny granulowany
TYP: nawóz fosforowy – superfosfat prosty
P (Ca, S) 19 (10:28)
Składniki, % wagowy:
pięciotlenek fosforu (P2O5)
– rozpuszczalny w obojętnym roztworze cytrynianu amonu i wodzie – 19,0 %
– rozpuszczalny w wodzie – min. 93,0 % tlenek wapnia (CaO) rozpuszczalny w wodzie
– min. 10,0 % trójtlenek siarki (SO3) całkowity – min. 28,0 %

ZASADY STOSOWANIA
Nawóz należy stosować przedsiewnie lub przed sadzeniem roślin i po rozsiewie należy go zmieszać z glebą na głębokość 10–15 cm. Superfosfat prosty granulowany można mieszać z innymi granulowanymi nawozami wieloskładnikowymi, a z nawozami azotowymi bezpośrednio przed wysiewem.

PRZEZNACZENIE I WŁAŚCIWOŚCI
Superfosfat prosty granulowany jest uniwersalnym nawozem fosforowym, który nadaje się do stosowania na wszystkich glebach i pod wszystkie rośliny uprawne. Superfosfat prosty produkowany jest w postaci granulowanej, co zapewnia równomierny wysiew i zapobiega pyleniu oraz powoduje powolne i równomierne uwalnianie fosforu i innych składników pokarmowych z nawozu. Stosowana technologia produkcji zapewnia obecność wszystkich składników w każdej granulce nawozu. Nawóz ten zawiera siarkę, która jest niezbędna głównie w nawożeniu rzepaku, ziemniaków i użytków zielonych. Składnik ten jest szczególnie cenny ze względu na coraz częściej pojawiający się niedobór siarki w glebach, jako czynnik ograniczający plonowanie roślin. Ponadto superfosfat zawiera wapń, który jest ważnym makroelementem oraz wpływa korzystnie na szereg właściwości gleby, warunkujących wysoką efektywność nawożenia. W skład nawozu wchodzi również zestaw mikroelementów niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin.